derze.pl

| Dobre katalogi |

AERA GROUP sp. z o.o.

Spółka AERA GROUP sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418385
 • REGON – 122556332
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-24

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-16

Dane adresowe firmy AERA GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Kurozwęckiego 14

Miejscowość – 30-198 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.084221
Długość geogr. – 19.824011

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury

PKD 2 – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

PKD 3 – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Dane wpisane do KRS

SONIKOS sp. z o.o.

Spółka SONIKOS sp. z o.o. / siedziba Oborniki Śląskie

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000419473
 • REGON – 21867234
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-26

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-22

Dane adresowe firmy SONIKOS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Oborniki Śląskie

Ulica – Sikorskiego 42

Miejscowość – 55-120 Oborniki Śląskie

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.295361
Długość geogr. – 16.869

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

Dane wpisane do KRS

USŁUGI TRANSPORTOWE GODLEWSKI sp. z o.o.

Spółka USŁUGI TRANSPORTOWE GODLEWSKI sp. z o.o. / siedziba Dobra

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000419489
 • REGON – 321140758
 • NIP – 8513158710

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-23

Dane adresowe firmy USŁUGI TRANSPORTOWE GODLEWSKI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Dobra

Ulica – Tulipanowa 47

Miejscowość – 72-003 Dobra

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.517948
Długość geogr. – 14.38667

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

PKD 2 – 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dane wpisane do KRS

SPÓŁKA INWESTYCJI TARGOWYCH sp. z o.o.

Spółka SPÓŁKA INWESTYCJI TARGOWYCH sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000419410
 • REGON – 146077890
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-26

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-22

Dane adresowe firmy SPÓŁKA INWESTYCJI TARGOWYCH sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Solidarności 95/99

Miejscowość – 00-144 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.243799
Długość geogr. – 21.00086

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11 Produkcja napojów

PKD 3 – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

Dane wpisane do KRS

XO DENTAL CLINIC sp. z o.o.

Spółka XO DENTAL CLINIC sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000419591
 • REGON – 146101819
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-23

Dane adresowe firmy XO DENTAL CLINIC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Sarmacka 9 10

Miejscowość – 02-972 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.918919
Długość geogr. – 19.1343

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

PKD 2 – 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

PKD 3 – 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Dane wpisane do KRS

AKTYWNY CODZIENNIE sp. z o.o.

Spółka AKTYWNY CODZIENNIE sp. z o.o. / siedziba Starogard Gdański

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418815
 • REGON – 221647041
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-15

Dane adresowe firmy AKTYWNY CODZIENNIE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Starogard Gdański

Ulica – Rynek 12 1

Miejscowość – 83-200 Starogard Gdański

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.966049
Długość geogr. – 18.532765

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS